Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  info@certisgroep.be  03 677 07 77

Rechtsbijstandverzekering

Bescherm u tegen juridische kosten

Een buur beschuldigt uw kind er onterecht van een ruitje in zijn garage te hebben gebroken. Een voetganger glijdt uit op de stoep voor uw huis, breekt een arm en eist een schadevergoeding. U rijdt met de auto een voetganger aan die niet op het zebrapad overstak.

Onverwachte situaties kunnen soms tot conflicten leiden. U bent het niet gewend om conflicten op te lossen en weet ook niet altijd of u in uw recht bent.

De rechtsbijstandverzekering informeert u over uw rechten en beschermt u financieel tegen kosten van lange en dure juridische procedures.

Meer info over rechtsbijstand

Wanneer komt een rechtsbijstandverzekering tussen?

De rechtsbijstandverzekering kan in twee soorten situaties tussenkomen:

  • U ondervindt schade en wil van de andere partij een schadevergoeding krijgen: bijvoorbeeld wanneer een hond u bijt tijdens een wandeling in het park
  • Iemand beweert door uw schuld schade te ondervinden en eist dat u die schade herstelt: bijvoorbeeld een boom uit uw tuin valt op het huis van de buren en beschadigt hun dak.

Een rechtsbijstandverzekering is vaak gekoppeld aan andere verzekeringspolissen. De gedekte risico’s hangen af van het contract waaraan de rechtsbijstandverzekering is gekoppeld.

Stel: u veroorzaakt een ongeval met de auto omwille van een loslopende hond. Heeft u een rechtsbijstandverzekering gekoppeld aan uw BA auto? Dan komt die tussen in de kosten om uw belangen te verdedigen in de discussies die daarop volgen.

Toch kan u ook een rechtsbijstandverzekering afsluiten die alleen tussenkomt voor rechtsbijstand. Zo’n contract dekt u dan in een groot aantal gevallen van uiteenlopende aard. Zo kan u gedekt zijn in gevallen waar andere verzekeringen nooit tussenkomen.

Denk bijvoorbeeld aan problemen met uw werkgever (onterecht ontslag, problemen bij de berekening van uw verbrekingsvergoeding,…). Het kan ook gaan om conflicten over bijvoorbeeld de toepassing van garantievoorwaarden op een wasmachine.

Wat dekt de rechtsbijstandverzekering?

De rechtsbijstandverzekering geeft u in de eerste plaats de mogelijkheid om u te informeren over uw rechten. Daarnaast biedt ze u financiële bescherming bij betwistingen over belastingen, vastgoed, voertuigen, woningen, bij problemen met uw werkgever, over Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)…

De financiële bescherming gaat over kosten om het conflict op te lossen: versturen van brieven, aangetekende brieven, telefoongesprekken, opzoekwerk, rekeningen van experts of advocaten,…

Let op: een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten die voortvloeien uit de juridische procedures, maar niet de schadevergoeding die u moet betalen als u aansprakelijk bent. Daarvoor dienen uw andere verzekeringen, zoals uw Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering of Familiale verzekering, uw woonverzekering of uw BA Auto.

Minnelijke schikking of juridische procedure?

Uw rechtsbijstandverzekering zal eerst proberen om tot een minnelijke schikking te komen. Dat betekent een akkoord met de tegenpartij zonder naar de rechtbank te trekken. Op die manier handelen we veel dossiers af. Uw verzekeraar heeft gespecialiseerde medewerkers die het gewend zijn om discussies te voeren en te onderhandelen over minnelijke schikkingen.

Wanneer een minnelijke schikking niet haalbaar is, zal uw verzekeraar u helpen om de zaak via de rechtbank te regelen. Een van de eigenschappen van een rechtsbijstandverzekering is dat u vrij kan kiezen wie uw belangen verdedigt en wie daarvoor bekwaam is (bijvoorbeeld een advocaat ). U krijgt die vrije keuze in twee soorten situaties:

Situatie 1:

U bent het niet eens met uw verzekeraar over de afhandeling van uw dossier. Uw verzekeraar is ervan overtuigd dat er geen oplossing in uw voordeel bestaat, terwijl u denkt de zaak te kunnen winnen. In zo’n geval kan u het advies van een advocaat vragen.

Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • de advocaat die u raadpleegt, geeft uw verzekeraar gelijk. U betaalt dan 50% van de advocaatkosten, terwijl uw rechtsbijstandverzekering de andere 50% betaalt. Besluit u toch een proces aan te spannen, dan betaalt u uw advocaat zelf. Indien u de zaak alsnog wint, draait de verzekeraar uiteindelijk op voor alle advocaatkosten.
  • de advocaat die u raadpleegt, geeft de verzekeraar ongelijk en u onderneemt verdere stappen tegen de persoon die u verantwoordelijk acht. De verzekeraar betaalt dan alle advocaatkosten, en daarna ook alle gerechtelijke kosten en dossierkosten.

Situatie 2:

U raakt verwikkeld in een juridische procedure die:

  • ofwel in overleg met uw verzekeraar werd aangespannen tegen iemand die u schade berokkende.
  • ofwel tegen u werd ingesteld door iemand die schade ondervond.

In zo’n juridische procedure heeft u het recht uw advocaat vrij te kiezen. Als u zelf geen advocaat kent, kan u daarover advies vragen aan uw verzekeraar.

Beperkingen in een rechtsbijstandverzekering

Uw verzekeraar kan de dekking beperken tot bijvoorbeeld betwistingen over bouwwerken of een echtscheiding. U kan uw verzekeraar vragen zijn dekkingen uit te breiden naar andere betwistingen. U zal dan wel een bijkomende premie moeten betalen. Sommige kosten sluiten we uit. Boetes zijn bijvoorbeeld nooit door een rechtsbijstandverzekering gedekt. Daarnaast kan er in bepaalde situaties een interventiedrempel zijn. Dan weigert bijvoorbeeld de verzekeraar tussen te komen als de betwisting over minder dan 250 euro gaat.

Welkom op afspraak
Snel iets afgeven, of een afspraak maken?
Dat kan, onze deur is open van maandag t.e.m. vrijdag
9u00 tot 12u00 - 14u00 - 17u00

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.