Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  info@certisgroep.be  03 677 07 77

Pensioensparen

Bouw tijdig zelf uw pensioen op

Denkt u dat uw wettelijk pensioen voldoende zal zijn om mee rond te komen na uw actieve loopbaan? Via pensioensparen kan u zelf sparen voor een aanvulling op uw pensioen.

Hoe werkt pensioensparen?

U kan pensioensparen met een belastingvoordeel vanaf uw 18de tot en met uw 64ste. U stort een bedrag op een pensioenspaarverzekering. Voor 2020 kan u maximaal 990 EUR of 1270 EUR sparen. Een pensioenspaarverzekering is een contract waarbij u minstens recht heeft op een vaste jaarlijkse intrest op al uw stortingen. De einddatum van het contract ligt vast op uw 65ste verjaardag.

Ook de minimumintrest ligt vooraf vast. Als de verzekeringsmaatschappij voldoende winst maakt, kan ze u daar een deel van geven: de zogenaamde winstdeelname. U krijgt op de einddatum uw stortingen terug, met daar bovenop de gewaarborgde minimumintrest en een eventuele winstdeelname.

Lees HIER nog meer info over pensioensparen

Lees HIER nog meer financiële info

Langetermijnsparen

Geniet van een maximaal fiscaal voordeel

U geniet van fiscale voordelen als u uw tak 21-verzekering gebruikt om voor uw pensioen te sparen. Voor de belastingen is er geen onderscheid tussen "Universal Life"-verzekeringen en klassieke levensverzekeringen. Het maximumbedrag voor het langetermijnsparen is afhankelijk van uw beroepsinkomen en is maximaal 2.390 EUR voor 2020.

Het belastingvoordeel uit langetermijnsparen via een tak 21-verzekering zal meestal beperkt zijn indien u een hypothecair krediet heeft lopen of een schuldsaldoverzekering daarop heeft genomen. Wij informeren u welk gedeelte van uw stortingen voor tak 21 u mag inbrengen om te genieten van een maximaal fiscaal voordeel. 

Lees HIER nog meer info over langetermijnsparen

Lees HIER nog meer financiële info

Pensioensparen en langetermijnsparen

Belasting op uitbetaling van uw tak 21-verzekering

Als u uw premies voor uw tak 21-verzekering op uw aangifte vermeldt als pensioensparen of als langetermijnsparen, zal u op het einde van de rit belast worden op wat u spaarde. Als u éénmaal een storting vermeldt op uw belastingaangifte, zal u op uw 60ste altijd belast worden op de volledige opbrengst van het contract.

Als u de fiscale aftrek niet wilt gebruiken, moet u dat bij het begin van het contract melden aan uw verzekeraar. Anders wordt u misschien ongewild belast.


Niet fiscaal langetermijnsparen

Vermeldde u de stortingen voor uw tak 21-verzekering niet op uw aangifte als pensioensparen of langetermijnsparen? En vraagt u tijdens de eerste 8 jaar van uw verzekeringscontract uw geld terug? Dan betaalt u 25% roerende voorheffing op de intresten. Daarvoor worden de intresten verondersteld 4,75% per jaar te bedragen op de premies, ook als u minder of meer dan 4,75% intrest krijgt.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd als uw contract al langer dan 8 jaar loopt of als uw levensverzekering een overlijdensdekking heeft van 130% van het geïnvesteerde bedrag. De voorwaarde is dan wel dat u zelf de begunstigde bent van het levensverzekeringscontract op eindvervaldag. U moet ook de verzekerde persoon zijn voor de overlijdensdekking.

Lees HIER meer info over niet fiscaal langetermijnsparen

Welkom op afspraak
Snel iets afgeven, of een afspraak maken?
Dat kan, onze deur is open van maandag t.e.m. vrijdag
9u00 tot 12u00 - 14u00 - 17u00

Telefonisch antwoordapparaat – Christina's voice
Welkom bij kantoor Certis, KBC Verzekeringen
Belt u voor een schademelding?
Gebruik dan KBC Mobile of Touch voor een vlotte aangifteregistratie.
Voor dringende bijstand? Bel 016 24 24 24.
Of spreek uw onderwerp in waarvoor u belt en we nemen je bericht in behandeling.
Graag tot binnenkort!

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.