Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  certis@certisgroep.be  03 677 07 77

Algemene privacyverklaring t.a.v. cliënten in de ruime zin

Respect voor privacy

Certis Groep bv vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Certis Groep en KBC Verzekeringen streven ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop KBC Verzekeringen persoonsgegevens verwerkt over u als (prospect- of kandidaat-) verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde of derde (bijvoorbeeld benadeelde, getuige, expert, verzekeringstussenpersoon, …).

Persoonsgegevens verwerken

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet). Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs dat op het werk), een code, een wachtwoord, een polisnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, …

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

Cookies en analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren.

Als u de cookie – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat Certis Groep bv ervan uit dat u, als u voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit. Meer informatie over cookies en hoe u ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vindt u op de website www.allaboutcookies.org.

Advies: lees deze verklaring

We raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen, omdat ze betrekking heeft op uw rechten en wettelijke verplichtingen. De cliëntenrelatie met KBC Verzekeringen heeft als gevolg dat vermoed wordt dat u de toestemming gaf, voor zoveel als nodig, voor alle verwerkingen in deze privacyverklaring, inclusief verwerkingen met het oog op direct marketing (benadering op uw maat, zie verder). Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan raden we u aan om de nodige stappen te ondernemen, bijvoorbeeld door dat kenbaar te maken via de voorziene kanalen (zie verder Uitoefening van uw rechten hieronder).

Meer informatie - verwijzing

Meer informatie over de privacywetgeving in België vindt u op de website van de Belgische privacycommissie: www.privacycommission.be.

Certis Groep bv, KBC Verzekeringen en de KBC-groep

Certis Groep bv is een verbonden agent van KBC Verzekeringen

KBC Verzekeringen NV is een verzekeraar die actief is in België en een selectie van landen binnen de Europese Unie. De zetel van KBC Verzekeringen is gelegen aan het Professor Roger Van Overstraetenplein 2, in 3000 Leuven.

KBC Verzekeringen maakt deel uit van de KBC-groep. De KBC-groep is een geïntegreerde bankverzekeringsgroep, m.a.w. een groep van ondernemingen die door nauwe samenwerking bank-, beleggings- en verzekeringsproducten creëert en verdeelt en aanverwante financiële diensten verleent. De KBC-groep richt zich vooral naar particuliere cliënten, kmo’s en vermogende cliënten. De KBC-groep is vooral actief in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. Daarbuiten is de KBC-groep nog actief via vennootschappen en vestigingen in een selectie van landen zowel binnen als buiten de Europese Unie. Buiten de Europese Unie gaat het bijvoorbeeld om landen als de Verenigde Staten van Amerika, India, Rusland, China, Singapore, Hongkong, Nieuw-Zeeland en Australië.

Behoren bijvoorbeeld in België tot de KBC-groep: KBC Groep NV, KBC Global Services NV, KBC Bank NV, CBC Banque SA, KBC Verzekeringen NV, KBC Asset Management NV, KBC Securities NV, KBC Autolease NV en KBC Lease Belgium NV.

Meer informatie over de activiteiten van KBC Verzekeringen en de KBC-groep vindt u op de website www.kbc.com.

Welkom op afspraak
Afspraken bij voorkeur telefonisch of MS Teams.
Indien u ons een bezoek wenst te brengen, bekijken we graag samen de mogelijkheden.

Contacteer ons via deze pagina, via certis@certisgroep.be of telefonisch op het nummer 03 677 07 77.

Maandag op afspraak
Dinsdag op afspraak 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Woensdag op afspraak
Donderdag op afspraak 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Vrijdag op afspraak

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.