Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  info@certisgroep.be  03 677 07 77

Aansprakelijkheidsverzekering of gezinspolis

Wie is wanneer aansprakelijk?

Een ongeluk is soms snel gebeurd. En soms hebben kleine ongemakken vervelende gevolgen. Uw hond vernielt een tapijt bij de buren, uw kind trapt een ruit in tijdens het voetballen,… Volgens de wet bent u aansprakelijk voor de financiële gevolgen van ongevallen die u veroorzaakt in uw privéleven. Een verzekering Gezinspolis  - ook vaak de "familiale verzekering" genoemd- draagt een deel van de kosten verbonden aan die risico’s.

Meer info? Informatiedocument Gezinspolis

Wat verzekert een Gezinspolis?

Bent u aansprakelijk voor een ongeval in uw privéleven? Dan vergoedt de gezinspolis (soms ook verzekering ‘privéleven’ genoemd) de slachtoffers. Ze verzekert materiële, lichamelijke en andere vormen van schade. Ze biedt geen bescherming tegen risico’s die een andere Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering of BA verzekering dekt (Denk bijvoorbeeld aan een auto-ongeval waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld).

De Gezinspolis komt alleen tussen wanneer u voor een ongeval aansprakelijk bent. ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ is de verplichting om schade, veroorzaakt door u of door mensen voor wie u verantwoordelijkheid bent, te herstellen. Zo zijn ouders verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen en voogden voor de personen die onder hun hoede staan (bijvoorbeeld ook voogden van dementerenden).

Die verantwoordelijkheid geldt in alle omstandigheden: tijdens het sporten, terwijl u in de tuin werkt, tijdens uw vakantie in een hotel,… Of u werkelijk aansprakelijk bent voor een ongeval hangt af van de omstandigheden. Uw verzekeraar onderzoekt dat geval per geval.

Om u aansprakelijk te stellen voor een ongeval moeten minstens drie voorwaarden vervuld zijn:

 • U moet een fout hebben begaan.
 • Anderen moeten schade hebben ondervonden.
 • De schade moet het gevolg zijn van die fout (we spreken van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade).

Wie is verzekerd via de Gezinspolis?

De gezinspolis of familiale verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van de personen voor wie u verantwoordelijk bent. We hebben het niet alleen over leden van uw gezin.

Het kan ook gaan om:

 • uw echtgeno(o)t(e) of uw partner met wie u onder hetzelfde dak woont.
 • alle personen die bij u wonen, zelfs al staan ze niet op uw adres ingeschreven en verblijven ze niet op uw adres (bijvoorbeeld: kotstudenten, kinderen die op reis vertrekken, kinderen bij co-ouderschap…).
 • mensen die tijdelijk bij u verblijven (bijvoorbeeld: een uitwisselingsstudent). Breng uw verzekeraar hiervan steeds op de hoogte!
 • personen die u onder uw hoede heeft zoals minderjarige kinderen tijdens een verjaardagsfeestje of die bij u komen logeren,…
 • mensen die zorgen voor uw kinderen of uw huisdieren.

Wat valt niet onder de familiale verzekering?

De Gezinspolis beschermt mensen in het kader van hun privéleven. Het begrip ‘privéleven’ is erg ruim. Dat betekent dat de verzekering in heel wat situaties kan tussenkomen. Toch zijn er situaties die de verzekeraar contractueel kan uitsluiten.

Enkele voorbeelden:

 • Ongevallen in het kader van een beroepsactiviteit.
 • Schade gedekt door een verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering zoals BA Auto, BA jacht,...
 • Schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie.

Zelf slachtoffer?

Let op! Schade waarvan u of een lid van uw gezin slachtoffer bent, valt niet onder uw Gezinspolis!

Welk deel van de schade moet u betalen?

U betaalt steeds een franchise in een verzekeringscontract Gezinspolis.

Wenst u schade aan te geven?

Wenst u schade aan te geven die onder uw Gezinspolis valt?

Verstuur uw aangifte via ons contactformulier.

Welkom op afspraak
Snel iets afgeven, of een afspraak maken?
Dat kan, onze deur is open van maandag t.e.m. vrijdag
9u00 tot 12u00 - 14u00 - 17u00

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.