Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  info@certisgroep.be  03 677 07 77

Juridische info

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Certis Groep bv geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Een deel van de informatie op deze website geeft een samengevat en/of vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid, en is daardoor onvolledig.

Certis Groep is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Certis Groep, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Welkom op afspraak
Snel iets afgeven, of een afspraak maken?
Dat kan, onze deur is open van maandag t.e.m. vrijdag
9u00 tot 12u00 - 14u00 - 17u00

Telefonisch antwoordapparaat – Christina's voice
Welkom bij kantoor Certis, KBC Verzekeringen
Belt u voor een schademelding?
Gebruik dan KBC Mobile of Touch voor een vlotte aangifteregistratie.
Voor dringende bijstand? Bel 016 24 24 24.
Of spreek uw onderwerp in waarvoor u belt en we nemen je bericht in behandeling.
Graag tot binnenkort!

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.