Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  certis@certisgroep.be  03 677 07 77

Juridische info

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Certis Groep bv geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Een deel van de informatie op deze website geeft een samengevat en/of vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid, en is daardoor onvolledig.

Certis Groep is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Certis Groep, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Wij werken het liefst digitaal, telefonisch en op afspraak
Wens je toch even binnen te springen? Steeds welkom:
Maandag 9u00-12u00, namiddag op afspraak
Dinsdag 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Woensdag 9u00-12u00, namiddag op afspraak
Donderdag 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Vrijdag 9u00-12u00, namiddag op afspraak

Schade melden?
certis@certisgroep.be
Telefonisch bereikbaar op 03 677 07 77 via kantoor
24/7 doorschakeling naar helpdesk

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.