Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  info@certisgroep.be  03 677 07 77

Hospitalisatieverzekering

Waarom een hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering vormt een aanvulling op de verplichte verzekering ‘gezondheidszorg’. De kosten die u moet betalen, krijgt u pas terug na tussenkomst van uw ziekenfonds. Naargelang de contractuele voorwaarden en modaliteiten, kan een hospitalisatieverzekering u vergoeden voor:

  • uw hospitalisatiekosten in België en in het buitenland: doktersrekeningen, kosten voor medische verzorging, kamerprijs, uitgaven voor geneesmiddelen en medisch materiaal,…
  • uw raadplegingen in het ziekenhuis vóór en na uw opname, geneesmiddelen, radiografieën, ambulante kosten,…
  • uw kosten voor de ambulante behandeling van een aantal ernstige ziektes zoals kanker, ziekte van Parkinson,…

Derdebetalersysteem

U kan vrij kiezen in welk ziekenhuis u zich wilt laten behandelen. Sommige ziekenhuizen sloten een onderling akkoord af waardoor u kan genieten van een derdebetalersysteem. In dat geval ontvangt u geen eindfactuur, aangezien de verzekeraar alles rechtstreeks regelt met het ziekenhuis. U moet alleen de franchise betalen. Heeft het door u gekozen ziekenhuis geen akkoord met uw verzekeraar? Dan moet u eerst de volledige factuur aan het ziekenhuis betalen vóór u een aanvraag tot terugbetaling kan indienen.

Wie is verzekerd?

De hospitalisatieverzekering dekt diegene die het contract afsloot. Als u een bijkomende premie betaalt, kan u ze uitbreiden naar andere gezinsleden:

  • uw partner, zelfs als u geen samenlevingscontract heeft of niet bent gehuwd
  • kinderen die u ten laste heeft, zelfs al wonen die niet op uw adres door co-ouderschap of kotstudenten    
  • kinderen van uw partner

Individuele hospitalisatieverzekering

Als u kiest voor een individuele hospitalisatieverzekering moet u een medische vragenlijst over uw gezondheidstoestand invullen. In uw verzekeringscontract kan de makelaar een wachttijd opnemen. Uw verzekeraar kan de premie van uw hospitalisatieverzekering jaarlijks indexeren. Begint de premie van uw hospitalisatieverzekering na verloop van tijd te zwaar te wegen? Dan moet u uw contract niet noodzakelijk opzeggen. U kan de waarborgen in uw contract laten herzien door bijvoorbeeld de franchise op te trekken of te kiezen voor de kosten van een tweepersoonskamer in plaats van in een éénpersoonskamer.

Meer weten? Klik HIER.

Collectieve hospitalisatieverzekering

Een werkgever kan voor zijn werknemers een collectieve hospitalisatieverzekering afsluiten. Het contract is dus aan een beroepsactiviteit gebonden. De werkgever betaalt de verzekeringspremie en vraagt eventueel een bijdrage aan de werknemer. U moet daarvoor niets speciaal doen. U bent sowieso gedekt door de collectieve hospitalisatieverzekering die uw werkgever afsloot.

Ander werk, zelfde hospitalisatieverzekering

Verandert u van werkgever, dan heeft u het recht om de verzekeraar van uw werkgever te vragen om u blijvend individueel te verzekeren. U moet daarvoor geen medische tests ondergaan of medische vragenlijst in te vullen. U moet wel minstens twee jaar bij de verzekering van uw werkgever aangesloten zijn. Uw werkgever moet u van dat recht op de hoogte brengen binnen de 30 dagen na de beëindiging van uw arbeidscontract.

Hospitalisatieplan

Beslist u het contract op individuele basis te verlengen, dan vertelt de verzekeraar u welke premie u moet betalen. Die premie houdt rekening met uw leeftijd en gezondheidstoestand. Bent u na een scheiding niet meer gedekt door de collectieve hospitalisatieverzekering van uw partner? Ook dat contract kan u individueel laten doorlopen! Meer weten over het KBC Hospitalisatieplan? Klik HIER

Welkom op afspraak
Snel iets afgeven, of een afspraak maken?
Dat kan, onze deur is open van maandag t.e.m. vrijdag
9u00 tot 12u00 - 14u00 - 17u00

Telefonisch antwoordapparaat – Christina's voice
Welkom bij kantoor Certis, KBC Verzekeringen
Belt u voor een schademelding?
Gebruik dan KBC Mobile of Touch voor een vlotte aangifteregistratie.
Voor dringende bijstand? Bel 016 24 24 24.
Of spreek uw onderwerp in waarvoor u belt en we nemen je bericht in behandeling.
Graag tot binnenkort!

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.