Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  info@certisgroep.be  03 677 07 77

Brandverzekering

Bescherm uw woning tegen schade

Vanzelfsprekend bent u via een brandverzekering beschermd tegen de gevolgen van een brand, maar ook andere vormen van schade, bijvoorbeeld stormschade of wateroverlast, zijn net als diefstal verzekerd via uw brandverzekering.


Beschadigde woning of inboedel volledig vergoeden

Vóór u een brandverzekering afsluit, ramen wij via een evaluatierooster de waarde van uw woning. Met dit evaluatiesysteem berekenen wij ook de waarde van uw inboedel. De verzekeraar zal de volledige waarde van de beschadigde woning of inboedel vergoeden.

Uw verzekeraar begrenst de vergoedingen waarop u na schade recht heeft tot een bepaald bedrag. Ligt de waarde van gestolen voorwerpen hoger dan het vooropgestelde plafond, ontvangt u een bedrag waarmee u misschien die goederen niet opnieuw kan kopen.

Informeer of wij de verzekerde waarde niet kunnen aanpassen voor alle goederen of voor specifieke voorwerpen zoals juwelen, schilderijen, fietsen,… om zeker te zijn dat eventuele schade voldoende is gedekt.

De waarde van gebouwen evolueert. Om de verzekerde waarde van uw bezittingen in uw brandverzekering actueel te houden, indexeert uw verzekeraar verzekerde bedragen. Dit gebeurt aan de hand van de ABEX-index.

Diefstal, onderdeel van uw brandverzekering

De diefstalverzekering is een waarborg in uw brandverzekering. Het maakt dus automatisch deel uit van de brandverzekering. Het voornaamste bij een diefstal of poging is dat u een officieel proces verbaal laat opstellen door de politie. U bezorgt aan hen uw verklaring, samen met een lijst van de gestolen of beschadigde voorwerpen. Vraag aan de politie een afgestempelde kopie voor het dossier van uw verzekeraar.

Wat dekt een diefstalverzekering?

De diefstalverzekering, die u bij een brandverzekering voegt, beschermt u tegen diefstal en vandalisme.

Die diefstalverzekering komt onder andere tussen bij:

 • Inbraak
 • Binnendringen in een woning
 • Binnendringen in een woning met hulp van een derde persoon die toegang heeft tot het gebouw (normaal met een maximaal bedrag)
 • Diefstal met geweld of bedreiging op de verzekerde persoon wanneer hij zich niet op zijn domicilie bevindt in België of in het buitenland (normaal met een maximaal bedrag)
 • Beschadiging van uw roerende goederen tijdens de diefstal
 • Goederen die u op vakantie meeneemt indien ze worden gestolen in uw vakantiewoning. Deze waarborg is beperkt tot maximaal 90 dagen per jaar en op voorwaarde dat het verblijf niet jouw eigendom is.
 • Diefstal van voorwerpen die buiten uw woning staan (tuinmeubelen, fietsen, maairobot ...)

Wat dekt een diefstalverzekering niet?

 • Diefstal van een wagen, aanhangwagen of motorvoertuigen met meer dan 49CC, behalve wanneer in de polis expliciet staat vermeld dat die mee verzekerd zijn.

Voorwaarden om diefstalverzekering af te sluiten

 • Uw woning moet uw hoofdverblijfplaats Indien dit niet het geval is, moet je dit doorgeven aan de maatschappij.
 • Sommige beschermingsmaatregelen kan de verzekeraar opleggen zoals beschermende sloten aan buitendeuren, inbraakwerende luiken, een kluis of een INCERT elektronisch alarm, al dan niet met doorverbinding naar een alarmcentrale.

Beschikt u over waardevolle voorwerpen en is het bedrag van de te verzekeren voorwerpen relatief hoog? Dan kan u overwegen deze voorwerpen afzonderlijk te laten verzekeren in uw brandverzekering

Meer info? Informatiedocument brandverzekering eigenaar

Meer info? Productfiche brandverzekering eigenaar

Meer info? Informatiedocument brandverzekering huurder

Meer info? Productfiche brandverzekering huurder

Wenst u schade aan te geven?

Slachtoffer van een diefstal? Meld het hier via ons contactformulier.
Brandverzekering dekt veel meer dan brand

Uw brandverzekering verzekert je tegen de schade ten gevolge van een brand, maar jouw verzekeringspolis voorziet veel meer dan dat alleen. Bovenop de schade die rechtstreeks te maken heeft met een brand, komt jouw brandverzekering ook tussen voor de schade door elektriciteitsschade, omgevallen bomen, aanrijding door voertuigen, een ontploffing of blikseminslag, …

Voorbeelden:

 • Een storm beschadigt de voorgevel van jouw woning
 • Een blikseminslag veroorzaakt schade aan elektrische toestellen
 • U rijdt met uw eigen wagen tegen uw eigen gevel of poort (geen bedrijfsgebouw)

Welke schade betaalt de verzekeraar bij brand?

De verzekeraar betaalt bij een brand of soortgelijke schade die door de brandverzekering gedekt is, de nieuwwaarde van uw woning terug. Dit is het bedrag dat nodig zou zijn om de woning terug als nieuw op te bouwen. Alleen slijtage boven de 30% brengt de verzekeraar in mindering.

Deze regeling geldt ook voor andere waarborgen en voor beschadigde inhoud in uw woning. Bedrijfsmaterialen vergoeden we in werkelijke waarde.

Wanneer dekt uw brandverzekering glasbraak?

Welke gevallen van glasbreuk vallen onder uw brandverzekering?

 • Alle ruiten
 • Spiegels
 • Glazen platen
 • Glas dat deel uitmaakt van meubelen
 • Televisieschermen zoals LCD of plasmaschermen
 • Zonnepanelen
 • Vensters in plexiglas
 • Gekleurde glasversieringen

Is uw woning altijd verzekerd tegen storm- en hagelschade?

Certis Verzekeringen en KBC vergoeden windschade aan uw woning. De windsnelheid heeft geen invloed meer op de beoordeling van de schade.

Voorbeelden stormschade:

 • Dakpannen vliegen van jouw dak door een storm
 • Hagel beschadigt een dakkoepel

Voor bedrijfsgebouwen (opgenomen in jouw patrimoniumpolis) gelden andere regels. Er is alleen een vergoeding voor stormschade wanneer:

 • Storm ook schade aanrichtte aan nabijgelegen gebouwen
 • Wind minstens 80 km/uur sterk was

Waterschade in uw brandverzekering

Welke waterschade is gedekt?

 • Schade veroorzaakt door een probleem met leidingen, zelfs het herstel van ingebouwde leidingen in de woning.
 • Schade veroorzaakt door een lek.
 • Schade door insijpeling van water door het dak.
 • Schade door water afkomstig van jouw sanitaire installatie of elektrische toestellen.

Voorbeelden:

 • Een lekkende wasmachine beschadigt uw vloeren.
 • Een lekkende waterleiding in uw badkamer veroorzaakt waterschade aan het plafond in de onderliggende kamer.
 • Een kraan blijft lange tijd openstaan en richt waterschade aan.
 • Insijpeling langs de siliconenranden.

Welke waterschade is niet gedekt?

 • Kosten voor de herstelling van het terras of het dak waardoor water is ingesijpeld
 • Schade ten gevolge van corrosie aan leidingen. Dit komt voor bij grotere wooneenheden zoals mede-eigendommen, appartementsgebouwen en bedrijfsgebouwen en kan je beperken/vermijden door goed onderhoud
 • Schade veroorzaakt door vrieskou zal de verzekeraar niet altijd vergoeden. Overleg in zo’n geval steeds met ons kantoor voor een passende oplossing. Wanneer bijvoorbeeld een gebouw lange tijd leegstaat en er is geen verwarming, is het aan te raden om de watertoevoer af te sluiten en de leidingen te ledigen. Zo kan u schade door vrieskou voorkomen.
 • Een lek in de mazouttank kan gedekt zijn door je brandverzekering, maar alleen via een specifieke dekking.
 • Schade aan de toestellen die waterschade veroorzaakten

Opgelet: er bestaat in uw brandverzekering een onderscheid tussen waterschade en overstroming. Gaat het over schade door een overstroming, dan zal dit deel uitmaken van de waarborgen natuurrampen.

Wenst u schade aan te geven?

Heeft u schade die onder uw brandverzekering valt?

Geef het aan via ons contactformulier.

Welkom op afspraak
Snel iets afgeven, of een afspraak maken?
Dat kan, onze deur is open van maandag t.e.m. vrijdag
9u00 tot 12u00 - 14u00 - 17u00

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.