Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  info@certisgroep.be  03 677 07 77

Arbeidsongevallenverzekering

Verplicht voor elk gezin met huispersoneel

Elke werkgever moet voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Doet hij dat niet, is de werkgever automatisch aangesloten bij het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris)

Dat geldt bijvoorbeeld voor babysitten, gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen of het begeleiden van minder mobiele personen. Het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering is ook voor deze personen verplicht!

Wie dekt de arbeidsongevallenverzekering?

De arbeidsongevallenverzekering is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk.

Wanneer komt de arbeidsongevallenverzekering tussen?

De verzekering dekt twee types ongevallen:

  • Eigenlijke arbeidsongevallen: alle ongevallen (en dus geen ziekte) die tijdens het werk, maar ook door het werk plaatsvinden. Het ongeval moet een externe, niet-lichamelijke oorzaak hebben. Daarnaast moet het ongeval (lichamelijke of mentale) wonden bij de werknemer veroorzaken, die het onmogelijk maken om te werken.
  • Ongevallen op weg naar het werk: het gaat om het ‘normale’ traject dat de werknemer zijn of haar woonst en zijn of haar werkplaats aflegt. Wijkt de werknemer onderweg licht af van dat gebruikelijke traject, gaan we er nog altijd van uit dat hij of zij op weg is naar het werk. Dat is bijvoorbeeld het geval als u de kinderen naar school brengt vóór u gaat werken en ze weer ophaalt vóór u naar huis rijdt. Dat is ook zo als u onderweg nog vlug een boodschap doet in een winkel dichtbij huis. Gaat u na het werk nog op koopjesjacht, dan geldt dat niet meer. Net als bij andere arbeidsongevallen mag ook hier het ongeval geen lichamelijke oorzaak hebben.

Wat vergoedt de arbeidsongevallenverzekering?

Onkosten van de werknemer

  • Medische kosten (door het RIZIV erkend als terugbetaalbaar aan de patiënt).
  • Verplaatsingsonkosten (de werknemer ligt bv. met een been in het gips en komt met de taxi werken) Over het algemeen is daarvoor voorafgaand een akkoord van de werkgever voor nodig.
  • Prothesekosten

Arbeidsongeschiktheid van de werknemer

Het gaat om een schadevergoeding die de verzekeraar betaalt wanneer de werknemer na een arbeidsongeval niet kan werken. Die arbeidsongeschiktheid kan tijdelijk zijn (wat betekent dat de letsels nog zullen genezen) of permanent (de toestand van de betrokkene evolueert niet meer, ook al is hij niet volledig genezen).

Overlijden van de werknemer

Wanneer de werknemer sterft, betaalt de verzekeraar aan de familie een bedrag om de uitvaartkosten te financieren. Daarnaast ontvangen de rechthebbenden (partners, kinderen, ouders of broers en zussen, naargelang de gezinssituatie) een rente.

Meer info? Informatiedocument arbeidsongevallen

Welkom op afspraak
Snel iets afgeven, of een afspraak maken?
Dat kan, onze deur is open van maandag t.e.m. vrijdag
9u00 tot 12u00 - 14u00 - 17u00

Telefonisch antwoordapparaat – Christina's voice
Welkom bij kantoor Certis, KBC Verzekeringen
Belt u voor een schademelding?
Gebruik dan KBC Mobile of Touch voor een vlotte aangifteregistratie.
Voor dringende bijstand? Bel 016 24 24 24.
Of spreek uw onderwerp in waarvoor u belt en we nemen je bericht in behandeling.
Graag tot binnenkort!

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.