Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  info@certisgroep.be  03 677 07 77

Rechtsbijstandverzekering of juridische bijstand

Waarvoor dient rechtsbijstand?

De rechtsbijstandsverzekering of polis juridische bijstand, is een aanvulling op uw autoverzekering. Deze verzekering laat toe dat u uw rechten kan uitoefenen indien dat nodig zou zijn. Kosten en erelonen van advocaten betaalt deze verzekering.

Meer info? Informatiedocument rechtsbijstand


We schetsen 4 situaties om het belang van rechtsbijstand aan te tonen:

Situatie 1:

Bij een ongeval moeten we kijken wie aansprakelijk is? Wie is in fout? Op basis van de aangifte oordelen beide verzekeraars wie in fout is. Als de omstandigheden duidelijk zijn, komen beide verzekeraars tot een onderlinge overeenkomst over welke bestuurder aansprakelijk is. Op basis daarvan regelen we de schade.

Situatie 2:

Soms is het niet duidelijk wie aansprakelijk is. Dan moet je zeker jouw rechtsbijstand of verzekering juridische bijstand gebruiken. Op basis van juridische argumenten zal deze verzekering bepalen wie uiteindelijk in fout is. Dit kan eventueel leiden tot een tussenkomst van advocaten en een gerechtelijke procedure. De kosten vallen ten laste van de verzekering juridische bijstand.

Situatie 3:

In de praktijk zal een verzekeraar de aansprakelijkheid in specifieke gevallen steeds laten regelen door de tussenkomst van de verzekering juridische bijstand.

Bijvoorbeeld:

  • Bij een aangifte waarbij de versies van beide partijen tegenstrijdig zijn.
  • Elk ongeval met een fietser, voetganger, openbaar vervoer (bus, tram).
  • Elk ongeval in het buitenland.
  • Indien de aansprakelijke van het ongeval geen verzekering heeft of niet kan betalen voor de schade.
  • Indien je gedagvaard wordt voor de rechtbank voor overtredingen van de verkeerswetgeving.

Situatie 4:

De verzekerde denkt in zijn recht te zijn, maar de verzekeraar deelt die mening niet. Een advocaat kan tussenkomen via de rechtsbijstand:

  • Advocaat geeft de verzekerde gelijk: in dat geval kan de gerechtelijke procedure starten en de verzekering juridische bijstand betaalt de kosten.
  • Advocaat geeft de verzekerde geen gelijk: de kosten van de advocaat worden dan 50/50 verdeeld tussen de verzekerde en de verzekering juridische bijstand.

Ook voor andere meningsverschillen kan je de verzekering juridische bijstand inroepen:

  • Meningsverschillen over de waarde van de auto na het ongeval
  • Meningsverschillen over de vergoeding voor lichamelijke schade

Geen rechtsbijstand of juridische bijstandsverzekering?

Dan moet u zelf een advocaat nemen en de kosten hiervoor zelf dragen. U kan ervan uitgaan dat bij ongeveer 20% van de ongevallen een tussenkomst van rechtsbijstand of een advocaat nodig is.

Zonder deze aanvullende dekking juridische bijstand, zal u dan zelf een advocaat moeten aanstellen en ook betalen. De verzekering rechtsbijstand of juridische bijstand in uw autoverzekering kan dus ontzorgen en eventuele conflicten bij schadegevallen behandelen.

Welkom op afspraak
Snel iets afgeven, of een afspraak maken?
Dat kan, onze deur is open van maandag t.e.m. vrijdag
9u00 tot 12u00 - 14u00 - 17u00

Telefonisch antwoordapparaat – Christina's voice
Welkom bij kantoor Certis, KBC Verzekeringen
Belt u voor een schademelding?
Gebruik dan KBC Mobile of Touch voor een vlotte aangifteregistratie.
Voor dringende bijstand? Bel 016 24 24 24.
Of spreek uw onderwerp in waarvoor u belt en we nemen je bericht in behandeling.
Graag tot binnenkort!

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.