Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  certis@certisgroep.be  03 677 07 77

Verzekering gewaarborgd inkomen

Waarom een gewaarborgd inkomen?

Ongeluk zit soms in een klein hoekje… Stel dat u door een ongeval of ziekte niet meer kan werken. Dan zorgt de verzekering gewaarborgd inkomen ervoor dat u uw verloren inkomsten deels kan compenseren. Wanneer een ziekte of ongeval gedurende een langere periode een invaliditeit veroorzaakt, zal de vergoeding die u van het ziekenfonds krijgt, wellicht niet volstaan om uw levensstandaard te handhaven.

Meer info? Productinformatie Gewaarborgd Inkomen

Inkomensverlies compenseren

De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’, ook ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’ genoemd, geeft u dan recht op een rente. Om uw inkomensverlies te compenseren stort de verzekeraar op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) een bedrag, en dit gedurende een contractueel bepaalde periode (bv. tot aan uw pensioengerechtigde leeftijd).

Wie kan een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten?

Iedereen die werkt (zelfstandigen, werknemers, ambtenaren,…) kan een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Tot een bepaalde leeftijd die in het verzekeringscontract staat, is gedekt door een verzekering gewaarborgd inkomen.

Wat dekt verzekering gewaarborgd inkomen?

Voor werknemers zijn er drie verzekeringen die kunnen tussenkomen bij ongeschiktheid:

  • U bent slachtoffer van een arbeidsongeval: de verplichte arbeidsongevallenverzekering, afgesloten door uw werkgever, komt tussen.
  • U loopt een beroepsziekte op: de verplichte verzekering ‘beroepsziekten’ treedt op via het Fonds voor beroepsziekten. Die verzekering maakt deel uit van de sociale zekerheid.
  • U lijdt aan een ziekte (geen beroepsziekte) of had een ongeval in uw privéleven: dan komt de verplichte verzekering van de sociale zekerheid via het ziekenfonds of de hulpkas tussen. De werknemer kan ook een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten om een bijkomende vergoeding voor ongeschiktheid te krijgen, bovenop wat de sociale zekerheid betaalt.

Voor zelfstandigen bestaan er geen verplichte arbeidsongevallenverzekeringen zoals voor werknemers. Er is voor hen ook geen specifieke verplichte verzekering voor beroepsziekten. De sociale zekerheid dekt ziektes en ongevallen door hun werk of privéleven, maar het niveau van de vergoedingen is beperkt. Om beschermd te zijn tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid kunnen zelfstandigen een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten.

Ambtenaren genieten een specifiek statuut. Die omvat een regeling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Hoe berekenen we rente of kapitaal?

In uw contract bepalen we de berekening van de rente of het kapitaal. Daarbij kunnen we rekening houden met uw salaris en uw uitgaven (m.a.w.: uw vaste kosten, los van wat u in uw vrije tijd besteedt) en ook met de vergoeding die het ziekenfonds eventueel uitbetaalt.

Wanneer kan u van een schadevergoeding genieten?

Uw verzekeraar betaalt de rente of het kapitaal wanneer u invalide bent door ziekte of een ongeval. Een arts moet die invaliditeit vaststellen. Het contract voorziet meestal een wachttijd, die voorbij moet zijn vóór de verzekeraar de rente of het kapitaal uitbetaalt. De termijn staat vermeld in uw contract.

Uitzonderingen

Zowel bij loontrekkende of zelfstandigen staan er in uw verzekering gewaarborgd inkomen een aantal uitzonderingen. Zo bent u niet gedekt als u uw verzekering afsloot op het ogenblik dat een ongeval of ziekte u al verhinderde om te werken.

Wij werken het liefst digitaal, telefonisch en op afspraak
Wens je toch even binnen te springen? Steeds welkom:
Maandag 9u00-12u00, namiddag op afspraak
Dinsdag 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Woensdag 9u00-12u00, namiddag op afspraak
Donderdag 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Vrijdag 9u00-12u00, namiddag op afspraak

Schade melden?
certis@certisgroep.be
Telefonisch bereikbaar op 03 677 07 77 via kantoor
24/7 doorschakeling naar helpdesk

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.