Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  certis@certisgroep.be  03 677 07 77

Hospitalisatieplan

Sparen voor een flexibele hospitalisatieverzekering

Iedereen die zichzelf en zijn gezinsleden wenst te verzekeren voor financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en niet via de werkgever is verzekerd, kan een hospitalisatieplan afsluiten.  Zeker wanneer u een flexibele hospitalisatieverzekering wenst, is dit een interessante formule.  Meer weten? Klik HIER voor meer informatie over een individueel hospitalisatieplan. 

Flexibel hospitalisatieplan

Bent u nu collectief verzekerd via uw werkgever? Wilt u de zekerheid hebben om later of op het moment dat u even tussen twee collectieve contracten in zit, toch verzekerd te blijven tegen een betaalbare premie? Kies dan voor een hospitalisatieplan met een grote flexibiliteit.

  • flexibiliteit bij activeren of desactiveren én met garantie van een continue verzekering
  • flexibiliteit bij premiebetaling: afhankelijk van uw persoonlijke, financiële situatie kan u tijdelijk meer of minder sparen - bijvoorbeeld met een bijstorting bij uw pensionering.  

Geen dubbele verzekering

Met het KBC-Hospitalisatieplan bouwt u in alle veiligheid een spaarreserve op. Heeft u een individuele KBC-Hospitalisatieverzekering? Dan kan u de premies daarvoor met die spaarreserve automatisch betalen. U kan uw hospitalisatieverzekering aanpassen afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u in de toekomst verzekerd bent met de hospitalisatieverzekering van uw werkgever of tijdens een verblijf van minstens zes maanden in het buitenland kan u tijdelijk uw hospitalisatieverzekering stopzetten. Zo vermijdt u een dubbele verzekering.

Gegarandeerde minimumopbrengst

Het KBC-Hospitalisatieplan is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde minimumopbrengst, verhoogd met een variabele, niet gegarandeerde winstdeling. Kiest u voor een individuele hospitalisatieverzekering bij KBC? Dan kan u de premies daarvoor via die spaarverzekering betalen. U blijft eigenaar van de opgebouwde reserve die niet moet dienen voor de financiering van uw hospitalisatiepremie. Als u overlijdt, keren we de opgebouwde reserve uit aan de door u aangewezen begunstigde. U kan ook een aanvullende overlijdensdekking inbouwen. Zo bent u zeker dat uw naasten bovenop de reserve een extra uitkering ontvangen bij uw overlijden. Die uitkering kan dienen voor de financiering van de KBC-Hospitalisatieverzekering voor uw gezinsleden.

Voor meer informatie over het KBC-Hospitalisatieplan klikt u HIER

Voor de correcte financiële informatie rond het het KBC-Hopsitalisatieplan klikt u HIER

Informatiedocument Hospitalisatieplan

Productfiche Hospitalisatieplan


Welkom op afspraak
Afspraken bij voorkeur telefonisch of MS Teams.
Indien u ons een bezoek wenst te brengen, bekijken we graag samen de mogelijkheden.

Contacteer ons via deze pagina, via certis@certisgroep.be of telefonisch op het nummer 03 677 07 77.

Maandag op afspraak
Dinsdag op afspraak 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Woensdag op afspraak
Donderdag op afspraak 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Vrijdag op afspraak

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.