Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  info@certisgroep.be  03 677 07 77

Schadegeval?

Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken van de opgelopen schade:

  • neem foto's of contacteer ons om er te komen nemen
  • contacteer ons voor de opstart en begeleiding van jouw schadedossier
  • vraag bestekken aan met de geschatte herstellingskosten
  • bewaar de beschadigde goederen voor eventuele controles tot het schadegeval is afgesloten
  • verzamel facturen van dringende herstellingen
Belangrijke info voor alle schade


U kan ons bereiken op het nummer +32 (0)16 24 24 24. 


Goed om weten bij elke vorm van schade

Eerlijke houding leidt altijd tot correcte vergoeding

Verzekeringen, vroeger wel eens beschouwd als een bedrijfstak waar je wel wat mee kon regelen, is ondertussen één van de strengst gecontroleerde sectoren. De basis van verzekeren blijft het principe van de solidariteit. Correct inschatten van risico’s en deze risico’s tegen een afgesproken en berekende vergoeding overnemen van wie het risico loopt.

Bij een correcte afspraak hoort een juiste vergoeding. Het is dan ook belangrijk om alle zaken juist en eerlijk voor te leggen, zodat u een correct voorstel krijgt. Onze medewerkers doen hun uiterste best om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen en de beste service te verlenen. Daarom stellen wij uw eerlijkheid erg op prijs.

Uw geld, uw premies, die u ons ter beschikking stelt, zullen Certis Verzekeringen en KBC gebruiken om een correcte en eerlijke vergoeding uit te keren aan iedereen die er recht op heeft.

Juist inschatten van risico

Wees eerlijk bij invullen verzekeringsaanvraag

Wanneer jij langs ons kantoor komt voor het afsluiten van een verzekeringscontract, zullen wij altijd vragen om een verzekeringsvoorstel of verzekeringsaanvraag in te vullen. Eén van onze ervaren medewerkers overloopt samen met jou alle nodige formulieren. Jij moet alleen maar jouw handtekening plaatsen. Jij bent dus wel verantwoordelijk voor de juistheid van de vermelde gegevens. Je hebt er alle belang bij om dit eerlijk in te (laten) vullen.

Enerzijds zijn er alledaagse gegevens die een verzekeringsmaatschappij nodig heeft om te weten met wie ze te maken heeft: naam, adres, geboortedatum,…. Veel belangrijker zijn de gegevens die betrekking hebben op het risico. Het zijn deze specifieke gegevens die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft om het risico juist in te schatten en op basis van die inschatting ook tarieven te kunnen bepalen.

Je raadt het al. Als jij niet alle gegevens correct vermeldt, kan de verzekeringsmaatschappij ook geen nauwkeurige inschatting van het risico maken. Ze kan dan ook geen correct tarief bepalen. Het is dus echt belangrijk dat je een eerlijk en zo volledig mogelijk antwoord geeft op de gestelde vragen.

Alles vertellen, niet altijd meer betalen

Moet je een hogere verzekeringspremie betalen als je alles eerlijk vertelt? Die kans bestaat. Als blijkt dat het risico groter is, omdat je alles netjes vermeldde op het verzekeringsvoorstel of de aanvraag, bestaat de kans dat je meer zal betalen. Had je niet beter bepaalde zaken over uw gezondheid of over andere items verzwegen?

Nee! Je deed er juist goed aan om alles volledig te vertellen. Stel je maar eens voor dat er zich nadien een ernstig schadegeval voordoet en dat - omdat jij zaken verzwegen hebt - de verzekeringsmaatschappij geen schadevergoeding betaalt. Of erger nog, de verzekeringsmaatschappij vergoedt wel de schade aan de schadelijdende tegenpartij, maar zij komt bij jou aankloppen om het geld terug te eisen.

Wat zegt de wet over 'opzettelijk verzwijgen'?

Artikel 6 van de wet Wet op de Landverzekeringsovereenkomst zegt dit over opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens:

"Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de verzekeringsovereenkomst nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen hem toe ."

Niet opzettelijk zaken verzwegen

Het kan altijd dat je per vergissing of per ongeluk bepaalde zaken niet vermeldde. We willen alleen duidelijk maken dat je niet te nonchalant mag doen over het invullen van een verzekeringsvoorstel of -aanvraag.

Want zelfs als je bepaalde dingen niet met opzet zou verzwijgen, ga je nog niet altijd en overal zomaar vrijuit. Naargelang de situatie kan het zijn dat jij zelf een deel van de kosten van het schadegeval moet betalen of zelfs volledig moet opdraaien voor alle kosten. Als (magere) troost krijg je dan betaalde verzekeringspremies terug...Welkom op afspraak
Snel iets afgeven, of een afspraak maken?
Dat kan, onze deur is open van maandag t.e.m. vrijdag
9u00 tot 12u00 - 14u00 - 17u00

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.