Schade of ongeval ? 24/7 bereikbaar via  info@certisgroep.be  03 677 07 77

Regeling tractors voor hobbyboeren

05.06.2014 - Nieuwe regeling tractorgebruik door hobbyboeren.
Graag informeren wij u over een nieuwe gunstregel, die onlangs werd goedgekeurd.

Nieuwe regeling tractorgebruik door hobbyboeren.

Graag informeren wij u over een nieuwe gunstregel, die onlangs werd goedgekeurd.

Een  jaar geleden ontstond  de invoering van de rode G-kentekenplaat voor landbouwtractoren, voorbehouden voor  eigenaars die over een contingentvergunning beschikken.

Omdat vele tractorhouders niet beschikken over dergelijke vergunning, werd nu een gunstmaatregel uitgewerkt voor hobbyboeren .

Deze gunstmaatregel houdt het volgend in : 

Periodieke technische keuring

-          Tractoren met een maximaal toegelaten massa (MTM) tot en met 3500 kg zijn  in alle omstandigheden vrijgesteld van de periodieke technische keuring, ongeacht het gebruik.

-           Tractoren met een hoger MTM zijn eveneens vrijgesteld van de technische periodieke keuring voor zover ze uitsluitend gebruikt worden voor landbouw-, tuinbouw- of bosbouwactiviteiten.

Rode diesel

Als de tractor van de hobbylandbouwer niet onderworpen is aan de periodieke technische keuring (zie hierboven), kan hij gebruik blijven maken van rode diesel voor industriële en commerciële doeleinden. Dit is de rode diesel waarop je een beperkte accijns van 22,68 euro per 1000 l betaald. Vanuit juridisch oogpunt wijzigt er niets t.o.v. de vroegere situatie.

Wegverkeersbelasting + eurovignet

Voor een tractor die uitsluitend gebruikt wordt voor land- en tuinbouwactiviteiten moet geen verkeersbelasting / eurovignet betaald worden. Dit zal vastgesteld worden op basis van het feitelijke gebruik (vaststelling op de openbare weg). Ook hobbylandbouwers die hun tractor uitsluitend voor land- en tuinbouwactiviteiten gebruiken kunnen van deze vrijstelling genieten wanneer zij gebruik maken van de openbare weg voor het uitoefenen van hun land- en tuinbouwactiviteiten.

Het rijbewijs 

De rijbewijsreglementering wordt niet aangepast.  Dit betekent dat :

-           personen geboren voor 1 oktober 1982 een tractor kunnen blijven besturen zonder dat ze over een rijbewijs beschikken. Het is daarbij wel cruciaal dat de tractor niet sneller kan rijden dan de wettelijk toegelaten maximumsnelheid (44 km/h).

-          Verder volstaat voor een hobbylandbouwer een rijbewijs G op voorwaarde dat de bestuurder de tractor gebruikt voor een activiteit die verband houdt met een landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visteeltexploitatie.

Uiteraard volstaat altijd en in alle gevallen een rijbewijs dat overeenstemt met het MTM van het voertuig. Bij een rijbewijs B is het MTM van de tractor beperkt tot maximaal 3500 kg, bij een rijbewijs C1 is het MTM van de tractor beperkt tot maximaal 7500 kg en bij een rijbewijs C is het MTM van de tractor onbeperkt. Hou daarbij wel rekening met het feit dat het MTM van de aanhangwagen of de machine die getrokken wordt door de tractor niet groter mag zijn dan 750 kg. Indien dat het geval is, is bijkomend nog een rijbewijs E verplicht.

Wij hopen u met deze info enige verduidelijking gegeven te hebben.

Heeft u toch nog vragen, aarzel niet ons te contacteren .

archief : 2023   2022   2021   2020   2018   2017   2015   2014  

Welkom op afspraak
Snel iets afgeven, of een afspraak maken?
Dat kan, onze deur is open van maandag t.e.m. vrijdag
9u00 tot 12u00 - 14u00 - 17u00

KBC Mobile
Installeer KBC Mobile (ook al bent u geen KBC klant): digitaal polissen raadplegen, schade aangeven & mee opvolgen.